بازدید نماینده مجلس از مرکز اکسین اهواز

خانه گالری ها بازدید نماینده مجلس از مرکز اکسین اهواز

تمام حقوق مادی و معنوی برای مرکز جامع تصویربرداری پزشکی اکسین اهواز محفوظ است.