بازدید معاون وزیر امور خارجه و سرکنسولگر عراق و هیئت همراه از مرکز جامع تصویربرداری پزشکی اکسین

خانه گالری ها بازدید معاون وزیر امور خارجه و سرکنسولگر عراق و هیئت همراه از مرکز جامع تصویربرداری پزشکی اکسین

تمام حقوق مادی و معنوی برای مرکز جامع تصویربرداری پزشکی اکسین اهواز محفوظ است.