درباره مرکز

خانه درباره مرکز

معرفی مرکز:

  مرکز جامع تصویربرداری اکسین، مجموعه ای مجهز، کامل و به روز است؛ که با بهره گیری از تجهیزات پیشرفته تشخیصی دنیا، گام مهمی در حوزۀ خدمات تشخیصی پزشکی در کشور، برداشته است. ارائۀ دقیقترین و سریعترین خدمات تشخیصی از مراجعۀ بیماران به سایر استان ها جلوگیری می کند؛ که این امرباعث ارتقاء سطح کیفی درمان در استان خواهد شد.

محیطی آرام و لوکس، تجهیزات پیشرفته و کادر درمانی متخصص باعث صرفه جویی در هزینه و زمان می شود. همچنین موجب ایجاد قطب گردشگری سلامت از کشورهای همجوار خواهد شد.

اکسین آوای تندرستی

مأموریت ما:

ارائۀ بهترین خدمات درمانی به مردم شریف خوزستان، ایران و گردشگران درمانی کشورهای همسایه؛ و همچنین تسهیل دسترسی به خدمات تشخیصی پزشکی و کمک به جامعۀ پزشکی برای مدیریت بهتر خدمات است.

اهداف مرکز:

در مرکز اکسین با استفاده از تجهیزات روز دنیا و کادر متخصص، دقیقترین و سریعترین عکسبرداری تشخیص پزشکی انجام می­شود. که این امر موجب سرعت بخشیدن به فرآیند درمان مراجعه کنندگان مرکز خواهد شد. در کشور مرکز اکسین به عنوان جامع ترین مرکز تشخیصی پزشکی، این خدمات را در اختیار هموطنان قرار داده است.

تمام حقوق مادی و معنوی برای مرکز جامع تصویربرداری پزشکی اکسین اهواز محفوظ است.