پرسنل مرکز

خانه پرسنل مرکز

محمد خواجه علی چالشتری

محمد خواجه علی چالشتری

کارشناس رادیولوژی
سید جلال حسینی

سید جلال حسینی

کارشناس رادیولوژی
لیلا شهابی

لیلا شهابی

مسئول پذیرش
انیس خادمی

انیس خادمی

ریپورت
سارا شیوندی

سارا شیوندی

مسئول بیمه گری
کلثوم نیسی

کلثوم نیسی

پرستار

تمام حقوق مادی و معنوی برای مرکز جامع تصویربرداری پزشکی اکسین اهواز محفوظ است.