برگزاری دوره CPR ویژه پرسنل مرکز

خانه گالری ها برگزاری دوره CPR ویژه پرسنل مرکز

تمام حقوق مادی و معنوی برای مرکز جامع تصویربرداری پزشکی اکسین اهواز محفوظ است.