نشست مشترک با روسای کانون بازنشستگی استان خوزستان

خانه گالری ها نشست مشترک با روسای کانون بازنشستگی استان خوزستان

تمام حقوق مادی و معنوی برای مرکز جامع تصویربرداری پزشکی اکسین اهواز محفوظ است.