بیست و هفتم اردیبهشت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی

خانه بیست و هفتم اردیبهشت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی

بیست و هفتم اردیبهشت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی

بیست و هفتم اردیبهشت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی

روابط عمومی یک ویژگی اخلاقی است که هرکسی باید خویش را به آن مزین سازدو آنکه در صف اول مراوده با هموطنان قرار دارد به این مهم اولی تر است. نامگذاری روزی بنام ارتباطات و روابط عمومی که به مثابه آیینه تمام نمای انتظارات مردم از سازمان ها و نهادها عمل میکند، بیانگر اهمیت و نقش والای این حرفه در دنیای ارتباطات است. روز جهانی روابط عمومی و ارتباطات را به تمامی فعالان این عرصه تبریک عرض نموده و برای کادر پویای روابط عمومی مرکز جامع تصویربرداری پزشکی اکسین در مسیر اعتلای اهداف این مرکز آرزوی موفقیت روز افزون را داریم.

تمام حقوق مادی و معنوی برای مرکز جامع تصویربرداری پزشکی اکسین اهواز محفوظ است.