برگزاری جلسات آموزشی ارتباطات موثر با مراجعین در اکسین

خانه برگزاری جلسات آموزشی ارتباطات موثر با مراجعین در اکسین

برگزاری جلسات آموزشی ارتباطات موثر با مراجعین در اکسین

برگزاری جلسات آموزشی ارتباطات موثر با مراجعین در اکسین

به گزارش روابط عمومی مرکز جامع تصویربرداری پزشکی اکسین اولین جلسه آموزشی ارتباطات موثر با مراجعین جهت ارتقاء سطح کیفیت ارتباطات پرسنل مرکز با مراجعین، با حضور مدرس جناب آقای دکتر کیوان لطفی برگزار گردید. هدف از اجرای این دوره آموزشی بالا بردن میزان رضایتمندی مراجعین و ایجاد شرایطی مطابق میل بیماران و مراجعین این مرکز میباشد. اجرای این دوره به کارکنان کمک می کند تا نقش فعالتر و موثرتری در رسیدن به اهداف این مرکز که مهمترین آن بیمارمحوری بوده است ایفا کند.

تمام حقوق مادی و معنوی برای مرکز جامع تصویربرداری پزشکی اکسین اهواز محفوظ است.