برگزاری دوره CPR ویژه پرسنل مرکز

خانه برگزاری دوره CPR ویژه پرسنل مرکز

برگزاری دوره CPR ویژه پرسنل مرکز

CPR که در لاتین به صورت Cardio pulmonary resuscitation به نمایش در می آید، در زبان فارسی در معنای احیای قلبی و ریوی می باشد. CPR راهکاری بسیار مناسب و موثر برای نجات دادن بیمارانی است که به ایست قلبی دچار شده اند و یا ایست تنفسی و یا مغزی را تجربه می کنند. افزایش اگاهی تمامی افراد در خصوص یادگیری CPR و اقدامات مربوط به فوریت های پزشکی می تواند جان هر کدام از عزیزانمان را نجات دهند.

تمام حقوق مادی و معنوی برای مرکز جامع تصویربرداری پزشکی اکسین اهواز محفوظ است.