برگزاری جلسات آموزشی ارتباطات موثر و اصول و فنون مذاکره در اکسین

خانه برگزاری جلسات آموزشی ارتباطات موثر و اصول و فنون مذاکره در اکسین

برگزاری جلسات آموزشی ارتباطات موثر و اصول و فنون مذاکره در اکسین

به گزارش روابط عمومی مرکز جامع تصویربرداری پزشکی اکسین جلسات آموزشی ارتباطات موثر و ارتقاع سطح کیفیت سخنوری و فن بیان جهت سرپرستان و مدیران این مجموعه، با حضور استاد دکتر کیوان لطفی برگزار گردید. هدف از اجرای این دوره بالا بردن سطح کیفیت عملکرد در زمینه مذاکرات و ارتباطات برون و درون سازمانی این مرکز می باشد.

تمام حقوق مادی و معنوی برای مرکز جامع تصویربرداری پزشکی اکسین اهواز محفوظ است.