برگزاری جلسه آموزشی تخصصی IT در اکسین

خانه برگزاری جلسه آموزشی تخصصی IT در اکسین

برگزاری جلسه آموزشی تخصصی IT در اکسین

به گزارش روابط عمومی مرکز جامع تصویربرداری پزشکی اکسین اولین جلسه آموزشی IT در این مرکز با هدف بهبود هر چه بیشتر ارائه کیفیت خدمات سیستمی به بیماران و مراجعین برگزار شد. این مرکز در راستای ارتقاء سطح کیفیت خدمات به بیماران، اقدام به ارائه انواع جلسات آموزشی تخصصی در سطوح مختلف نموده است.

تمام حقوق مادی و معنوی برای مرکز جامع تصویربرداری پزشکی اکسین اهواز محفوظ است.