تقدیم هدایای نقدی جهت تولد فرزندان تازه متولد شده

خانه تقدیم هدایای نقدی جهت تولد فرزندان تازه متولد شده

تقدیم هدایای نقدی جهت تولد فرزندان تازه متولد شده

مرکز جامع تصویربرداری پزشکی اکسین ضمن عرض تبریک به مناسبت تولد فرزندان تازه متولد شده پرسنل خود، با تقدیم هدایای نقدی در این امر قدمی برداشته و برای آنها آرزوی سلامتی و تداوم کانون گرم خانواده را دارد

تمام حقوق مادی و معنوی برای مرکز جامع تصویربرداری پزشکی اکسین اهواز محفوظ است.