کلاس آموزشی طرح غربالگری بیماری ها و سرطان های شایع زنان توسط مرکز تصویربرداری پزشکی اکسین برگزار شد

خانه کلاس آموزشی طرح غربالگری بیماری ها و سرطان های شایع زنان توسط مرکز تصویربرداری پزشکی اکسین برگزار شد

کلاس آموزشی طرح غربالگری بیماری ها و سرطان های شایع زنان توسط مرکز تصویربرداری پزشکی اکسین برگزار شد

کلاس آموزشی غربالگری بیماری ها و سرطان های شایع زنان به مناسبت گرامیداشت هفته زن دراستانداری برگزار شد

کلاس آموزشی طرح غربالگری بیماری ها و سرطان های شایع زنان به مناسبت هفته زن ، جهت بهره مندی و اطلاع کارمندان زن و همسران کارکنان با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و منابع و با همکاری امور رفاه استانداری توسط تیم مجرب و متخصص مرکز تصویربرداری پزشکی اکسین برگزار شد.

تمام حقوق مادی و معنوی برای مرکز جامع تصویربرداری پزشکی اکسین اهواز محفوظ است.